Sään ja palon kestävät levyt rakentamiseen

Mail 040 730 1303
Mail jouko.vironen(at)mgolevy.fi

Lausunto puurakenteisen ulkoseinän REI60 palonkestosta

Lausunto puurakenteisen ulkoseinän REI60 palonkestosta


REI60 seinän rakenteet on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan, perustuen Turvallisuusraportti VTT-R-06706-12 ja Paloturvallisuus Oy:n palotekniseen lausuntoon. Kyseessä olevassa seinärakenteessa on 80 esitetty käytettäväksi palamattomia eristeitä, esim. Paroc kivivillaa ( min. p=80 kg/m3). Seinä- ja kattoverhouslevyt ovat palamattomia. Trilite Mgo levy 10mm.

Ulkovaipan palonpidättävyyttä on verrattu EN 1995-1-2 mukaan havupuisen sahatavaran hiiltymisnopeuteen 0.65 mm/min. Puurakenteisen ulkovaipan vahvuus on 55 mm > vaad. 39 mm => 60 min. palonpidättävyysvaatimus täyttyy.

Tampere 14.04.2017

Omakotitalot Luhtaniemi & Koskelainen
Kauppilankuja 3 ja 5 (Vehmainen)
33730 Tampere

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone