Sään ja palon kestävät levyt rakentamiseen

Lausunto puurakenteisen ulkoseinän REI60 palonkestosta

Lausunto puurakenteisen ulkoseinän REI60 palonkestosta


REI60 seinän rakenteet on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan, perustuen Turvallisuusraportti VTT-R-06706-12 ja Paloturvallisuus Oy:n palotekniseen lausuntoon. Kyseessä olevassa seinärakenteessa on 80 esitetty käytettäväksi palamattomia eristeitä, esim. Paroc kivivillaa ( min. p=80 kg/m3). Seinä- ja kattoverhouslevyt ovat palamattomia. Trilite Mgo levy 10mm.

Ulkovaipan palonpidättävyyttä on verrattu EN 1995-1-2 mukaan havupuisen sahatavaran hiiltymisnopeuteen 0.65 mm/min. Puurakenteisen ulkovaipan vahvuus on 55 mm > vaad. 39 mm => 60 min. palonpidättävyysvaatimus täyttyy.

Tampere 14.04.2017

Omakotitalot Luhtaniemi & Koskelainen
Kauppilankuja 3 ja 5 (Vehmainen)
33730 Tampere